­

Ασφάλεια-Όλες οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και ο εξοπλισμός των χώρων, διέπονται από πρόσθετους όρους ασφαλείας, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κάθε αρμόδιο φορέα ελέγχου.

-Η αποχώρηση των παιδιών από τον παιδικό σταθμό με τους Γονείς τους, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με διαρκή μέριμνα του συνοδού. Πρέπει διαρκώς να κρατάμε από το χέρι το παιδί μας, είτε το βάζουμε στο Ι.Χ. είτε αποχωρούμε πεζοί.
-Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται εξορμήσεις και επισκέψεις σε εργοστάσια, σε μουσεία, σε εκθέσεις, σε θεατρικές παραστάσεις, συνεταιριστικές επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών γλυκισμάτων και βιομηχανικές μονάδες, δραστηριότητες για τις οποίες θα ενημερώνεστε εγγράφως. Η ενημέρωση σας θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση έγκρισης της συμμετοχής του παιδιού σας στη δραστηριότητα, δήλωση η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται
υπογεγραμμένη στη Διεύθυνση του παιδικού σταθμού.